(Ä) Cảm nhận người dùng


Trước đây gàu luôn là một nổi lo lắng khiến mình mất tự tin mỗi khi ra đường. Ngày nào cũng gội đầu

Trước đây gàu luôn là một nổi lo lắng khiến mình mất tự tin mỗi khi ra đường. Ngày nào cũng gội đầu mà lúc nào cũng không sạch được. Tóc mình thì ít nhìn thì thấy gàu luôn nên càng thiếu tự tin.Từ ngày dùng Selsun của Rohto mình thấy da đầu hết gàu. Giờ thì hai ngày mới gọi đầu 1 lần mà da đầu vẫn sạch. Tự tin hơn hẵn nhất là mấy lúc buộc tóc cao. Thank Rohto vì một sản phẩm chất lượng.
ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ