(Ä) Cảm nhận người dùng


Tóc mình vốn là tóc dầu nên đến mùa nóng là gàu cứ phải gọi là thành mảng ấy, dùng đủ cách từ tự nhi

Tóc mình vốn là tóc dầu nên đến mùa nóng là gàu cứ phải gọi là thành mảng ấy, dùng đủ cách từ tự nhiên như chanh đến dầu gội trị gàu các loại mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến lúc vô tình biết đến Selsun, mua về dùng thử thấy hiệu quả hẳn, gàu giảm bớt mà tóc cũng bớt bết dầu nữa.
ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ