(Ä) Cảm nhận người dùng


Sản phẩm tôi vô cùng thích vì tôi là người thường xuyên vận động, chơi thể thao cho nên da đầu của t

Sản phẩm tôi vô cùng thích vì tôi là người thường xuyên vận động, chơi thể thao cho nên da đầu của tôi luôn luôn nhờn và rất bẩn. Từ khi một người anh cũng đang sử dụng sản phẩm này đã giới thiệu cho tôi biết và tôi đã dùng thử. Cảm giác rất thoải mái và mùi hương rất thư giãn. Tôi mong sản phẩm sẽ luôn luôn đồng hành cùng tôi và làm tan biến nỗi lo còn gầu và da đầu bị bẩn
ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ