(Ä) Cảm nhận người dùng


Sản phẩm đã giúp tôi loại bỏ hoàn toàn gàu và có tác dụng lâu bền. Nhưng tiếc là ở nơi tôi sinh sống

Sản phẩm đã giúp tôi loại bỏ hoàn toàn gàu và có tác dụng lâu bền. Nhưng tiếc là ở nơi tôi sinh sống không có đại lý nào phân phối sản phẩm này.
ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ