(Ä) Trả lời câu hỏi


Da đầu mình bị nhiều gàu, ngay sau khi gội khô đã có gầu, dạng như bị cả nấm đầu nữa, cho mình hỏi mình dùng selsun thì liệu có bị phản ứng phụ gì không

ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ