Hiểu về Gàu

trị gàu và ngứa da đầu

Phân loại gàu

Gàu bệnh lí do nấm Trên da đầu luôn tồn tại một loại vi nấm với tên gọi Malassezia trị gàu và ngứa da đầu

selsun trị gàu

Nguyên nhân

Dầu thừa trên da đầu Tăng sinh quá mức tế bào sừng Vi khuẩn trên da thường là nấm Malassezia selsun trị gàu

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: